Dünya genelinde 168 milyon çocuk işçi çalışıyor

Dünya genelinde 168 milyon çocuk işçiden 85 milyonu en kötü işlerde çalışıyor. Evlerde çalışanlardan madenlerde çalışanlara, askerlikten tarım işçiliğine, çöp toplamaya ve hatta fuhuşa kadar birçok alanda çocuk işçi bulunuyor.
Uluslararası çocuk haklarını koruma örgütü  Plan International 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğini Önleme günü dolayısıyla bir rapor hazırladı. Örgütün  hazırladığı rapora göre dünya genelinde her on çocuktan biri çalışıyor ve bu çocukların çalışması eğitimlerini engelleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

On çocuktan biri çocuk isçi olarak çalışıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2013 verilerine göre, dünya genelinde 5-14 yaş aralığında 168 milyon çocuk çalışıyor. Bu çocukların yarısından fazlası en kötü işlerde çalıştırılıyor (köle olarak, silahlı çatışmalarda, fuhuşta, çöp toplamada, uyuşturucu kaçakçılığında, maden işçiliğinde vs.)

Orta Afrika bölgesi dünyada en çok çocuk isçinin çalıştırıldığı bölge durumundadır. Orta Afrika’da 59 milyon çocuk yani çocukların %21’i isçi olarak çalıştırılmakta.  Bu olgu hala gelişmekte olan ülkelerin tamamında da etkili olmaktadır. Pasifik Asya ülkelerinde çocukların %9,3’ü, Latin Amerika’da %8,8’i, Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da ise %8,4’ü çocuk işçi olarak çalıştırılmaktadır.

Ancak, 192 ülke tarafından imzalanan 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye göre, taraf devletler her türlü çalışmaya karşı çocukları korumak zorundadır. ILO 2013 verilerine göre, 2000 yılından bu yana söz konusu problem uluslararası düzeyde %31,6 oranında azalsa da, çocuk işçiliği, çocukların eğitimini engelleyen en temel unsur olmaya devam ediyor.

Çocuklar hangi sebeplerle çalışmaya zorlanıyor?

Plan International’a göre çocuk işçiliğine neden olan birçok faktör bulunmakta bunlardan bazıları şöyledir:

 • Fakirlik; ebeveynler tüm ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çocuklarına çalıştırmak zorunda kalıyor.
 • Kimliksiz çocuklar; hem kendileri hem de yaşları yasal olarak tanınmadığından çocuklar yasadışı istismarla karşı karşıya kalıyor.
 • Okula erişimin zor olması ve yetersiz eğitim sistemi; okul masrafları, okulda veya okula giderken şiddete maruz kalma, okulun uzak mesafede olması.
 • Ebeveynlerin eğitim düzeyi ve bilgi seviyesinin düşük olması; ebeveynler çalışmanın çocukları üzerinde yol açtığı olumsuz etkilerden veya yürürlükteki çocuk işçiliği kanunlarından haberdar değil ve eğitimin çocuklarını olumlu etkileyeceğini bilmiyor.
 • İşverenlerin çıkarları; çocuklar “ucuz” işgücü olarak görülüyor ve ucuz olmanın yanı sıra belirli işleri yapmak için gereken şartları da yerine getirebiliyorlar.  (maden isleri, halı dokuma vs. )
 • Doğal afet ya da çatışma halinden kaynaklanan insani kriz durumları; bu tür durumlar çocuklardan faydalanma olaylarını körüklerken yürürlükteki kanunların ihlal edilmesine uygun ortam oluşturabilmektedir.

Kız çocuklarının 3’te biri, erkek çocukların 7’de biri cinsel şiddete maruz kalıyor

Çalışmanın çocuklar üzerinde özellikle de kız çocukları üzerindeki etkisi ağır boyutlarda olup bütün bu etkiler farkı alanlarda ortaya çıkmaktadır:

 • Eğitim: Çalışan çocuklar normal eğitim hayatlarına devam edemiyor. Okuldan ayrıldıktan sonra kendi geleceklerini belirleme özgürlüğünden yoksun kalıyor.
 • Şiddet: Çocuklar korumasız olduklarından dolayı işyerlerinde birçok şiddet türüne maruz kalıyorlar, kötü muamele, fiziksel ve psikolojik şiddet, saldırı ve hatta cinsel istismar…
 • Sağlık: 85 milyon çocuk en kötü işlerde çalıştırılıyor. Dolayısıyla çocuklar sağlıkları için tehlikeli koşullarda çalıştırılırken; yaşlarına uygun olmayan araçlar kullanmak zorunda bırakılıyorlar. Zehirli maddeye maruz kalıyor ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyen ağır yükler altında bırakılıyorlar. Ayrıca cinsel şiddette uğradıkları için çocuk yaşta gebeliklere ve HIV/AIDS gibi cinsel yollarla bulaşan hastalıklara maruz kalıyorlar.
 • Ekonomi: Çocuk işçiliği uzun vadede ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına engel teşkil etmektedir.

Plan International 20 bin çocuğu altın madeninde kurtarmaya çalışıyor

Plan International 1979 yılından beri çocuk işçiliği ile mücadele konusunda eğitim seminerleri, ailelere danışmanlık, hukuki destek gibi saha programları yürütmektedir.

 • Önleme: Aileleri, çocuk işçiliğinin neden olduğu olumsuz sonuçlar konusunda bilinçlendirerek bu ailelere bilgilendirme sağlıyor. Çocukları, özellikle istişare grupları aracılığıyla sahip oldukları haklar konusunda bilinçlendiriyor.
 • Müdahale: Ailelerin gelirini artırmak amacıyla, ekonomik faaliyetlerini geliştirebilecekleri tasarruf ve kredi programları oluşturuyorlar. Diğer taraftan işverenlerin, işletmelerinde çocuk çalıştırmamaları için mevcut çalışma kanunlarına yönelik eğitimler veriliyor. Son olarak, çocuk işçiliği ile ilgili ulusal politika ve mevzuatları yönlendirmek amacıyla destek faaliyetleri yürütüyorlar.
 • Yeniden kazandırma: Çalışan çocukların eğitimlerine yeniden devam edebilmeleri için psikolojik destek sağlarken, öğretmenlere de, okul sıralarına dönen çocukların karşılaşabilecekleri herhangi bir ayrımcılığa karşı  formasyon veriyorlar.

Plan International, Fransa Kalkınma Ajansı ile birlikte çocuk işçiliğiyle mücadele çerçevesinde Tanzanya’da altın madeninde çalışan 20bin çocuğun madenden çıkarılarak tekrar eğitim sistemine ve hayata kazandırılması için bir proje yürütüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir