Güzel koku ve sadaka

Hz. Âişe validemiz, sadaka olarak vereceği paralara güzel kokular sürermiş, sebebini sorduklarında da şöyle cevap verirmiş: “Ben Peygamber Efendimiz’den (sallallahü aleyhi ve sellem), sadakanın fakirin eline geçmeden evvel Allah’ın (celle celâlühû) eline geçtiğini işittim. Bu paraların güzel kokularla Allah’ın eline varmasını istediğim için onlara koku sürüyorum.


GÖKLER ÖTESİNDEN NURLAR

Kullarım Ben’i senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selâmete ersinler. (Bakara 186)


SÖZ SULTANI’NDAN (Sallallahu aleyhi ve sellem)

İki Cihan Serveri Allah Rasûlü (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan, tevbe etmiş gibidir, affolunur.” (Müsnedü’ş-Şihâb, 1/264; el-Firdevs, 37/558)


Rabb’e münacât

Yüce Allahım! Bize düşmanlık yapanlara karşı Sen bizim muinimiz ol. Haddini aşıp hududumuza saldıran ve mütecavizlerin şerlerini üzerimizden defet.


SALAVATNÂME

Allahümme salli âlâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir