Almanya’daki Türklerin yarısı kendini ikinci sınıf görüyor

Almanya’da yaşayan Türklerin yüzde 51’i bu ülkede kendisini ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor.

Almanya’da yapılan bir araştırma, bu ülkede yaşayan Türklerin yarıdan fazlasının kendisini burada “ikinci sınıf” vatandaş olarak gördüğünü ortaya koydu.

Münster Üniversitesinin yaptığı bir araştırmanın parçası olan ve Emnid şirketi tarafından gerçekleştirilen “Almanya’daki Türk kökenliler açısından entegrasyon ve din” adlı anketin sonuçları Berlin’de tanıtıldı.

Ankete göre Almanya’daki Türkler, bu ülkede Almanlar tarafından kabul edilmediğini düşünüyor.

Ankette, “Türk kökenli olarak kendimi ikinci sınıf vatandaş olarak görüyorum” ifadesini onayların oranı yüzde 51 olurken, “Ne kadar çaba harcasam da ben Alman toplumunun bir parçası olarak kabul edilmeyeceğim” diyenlerin oranı da yüzde 54 çıktı.

Almanya’da yaşayan ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin yüzde 72’si kendisini dindar olarak nitelerken, 1960 ve 1970’ler bu ülkeye gelen birinci kuşak Türklerde bu oran yüzde 67’de kaldı.

Buna karşın ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin yüzde 23’ü haftada en az bir kez camiye gittiğini söylerken, birinci kuşakta bu oran yüzde 32’ye yükseliyor.

Dini kuralların uygulanmasını, yaşadıkları ülkenin yasalarının yerine getirilmesinden daha önemli bulanların oranı yüzde 47 olurken, çağın sorunlarını sadece İslam dininin çözebileceğini ifade eden Türk kökenlilerin oranı da yüzde 36 olarak açıklandı.

Ankete katılan Türk kökenli kadınların yüzde 31’i başörtüsü taktığını ifade ederken, Müslüman kadının başörtüsü takması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 33 olarak verildi.

İkinci ve üçüncü kuşak Türk kadınlarında başörtüsü takanların oranı yüzde 21 çıkarken, bu gruptaki kadınların yüzde 27’si de Müslüman kadınların başörtüsü takması gerektiğini savunuyor.

Müslümanların suçlanması Almanya’daki Türkleri öfkelendiriyor

Almanya’daki Türklerin yüzde 83’ü bir terör saldırısı olduğunda Müslümanların suçlanmasının kendisini öfkelendirdiğini ifade ederken, dine saldırıda bulunan ve inançlı insanların hislerini yaralayan kitap ve filmlerin yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 73 çıktı.

Türk kökenlilerin yüzde 61’i İslam’ın Batılı dünyasına uygun olduğunu ifade ediyor.

Ankette İslam’ın neyi çağrıştırdığı sorusuna Türk kökenlilerin yarısından fazlası insan haklarını riayet edilmesi (yüzde 57), dayanışma (yüzde 53), hoşgörü (yüzde 56) ve barış (yüzde 65) yanıtını verdi.

Almanya’daki Türklerin yüzde 90’ı bu ülkede kendisini iyi hissederken, Türk kökenlilerin yüzde 70’inin topluma uyum sağlama isteğini dile getirdi.

Almanya ve Türkiye’ye bağlılığının da sorulduğu ankete katılanların büyük çoğuluğu her iki ülkeye de bağlı olduklarını ifade etti.

Araştırmayı yapan Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Detlef Pollack, Almanya’da yaşayan Türklerin bu ülkede hayat şartlarının iyi olduğunu, entegrasyon sorunun daha fazla algı ve kabul edilme düzeyinde olduğunu belirtti.

Pollack, bir kişi için bir ev ve iş yeri olması kadar çoğulcu toplumun göçmenlere değer vererek karşılamasının da önemli olduğunu ifade etti.

İslam ile ilgili verilen cevapları da değerlendiren Pollack, ülkedeki Müslüman azınlık açısından İslam’a saldırıldığı ve bu dinin ön yargılara ve suçlamalara karşı korunması gerektiğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Pollack, Almanların, Türk kökenlilere daha fazla anlayış göstermesi gerektiğini ifade etti. arti49

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir